Nieuw opvangcentrum in Kibos/ new day centre in Kibos

Juni 2015

Het nieuwe opvangcentrum in Kibos begint vorm te krijgen..!! Met sponsorgeld van een engelse en nederlandse donor kan de bouw worden gerealiseerd en verwachten de Shinners tegen het eind van de maand de meest behoeftige kinderen in Kibos te kunnen gaan opvangen en onderwijzen.

The new Day Centre in Kibos is taking shape...!! Sponsored by an english and dutch donor the construction could be started. Towards tthe end of this month the Shinners expect to be able to receive and teach the most needy children of Kibos.

 

Ook de tomatenoogst in mei ziet er goed uit. De komende 16 weken verwachten de Shinners tussen de 100 en 200 kg per week te gaan oogsten...!!

Also the tomato harvest in May looks good. The coming 16 weeks the Shinners expect to harvest between 100 and 200 kgs per week...!!