Disclaimer

Op de website van DWKK wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van de informatie. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruikersvriendelijk mogelijk aan te bieden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en DWKK neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie. DWKK is niet verantwoordelijk voor de informatie op sites van andere organisaties waarnaar wordt gelinkt vanaf www.dagopvangweeskinderenkenia.nl

Auteursrechten

Op de website rust een auteursrecht van DWKK.  De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd of worden gewijzigd, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficient mogelijke gebruik van deze website.