De Shinners bieden sociale activiteiten

Het is gebleken dat sieraden maken niet loont, de markt in de gehele wereld wordt overspoeld met deze huisvlijtproducten. Maar het heeft toch een zeer nuttige functie. De Shinners begrepen, dat er tijdens deze bezigheden allerlei onderwerpen ter sprake komen. Het HIV probleem is in Afrika niet of nauwelijks bespreekbaar. Terwijl het besmettingspercentage hier op 70% wordt geschat.

women jewelleryDe Shinners hebben met veel geduld een vertrouwensrelatie met de bewoners in de sloppenwijk opgebouwd, daardoor zijn zij benaderbaar. Speciaal de kindmoeders zijn hierdoor beter te benaderen en kan er iets aan hulpverlening gedaan worden. Een van de vrijwilligsters is een gekwalificeerde psychologe en hierdoor een grote steun voor de Shinners. Het is de Shinners gelukt om een aantal van deze meisjes weer naar school te sturen en aan werk te helpen, zij voelen zich weer nuttig.
De vanuit Nederland gestuurde naaimachines worden vooral gebruikt om zelf kleding voor de kinderen te maken.
Een meegeleverde keramische oven, met bijbehorende draaitafel, staat nog steeds ongebruikt, omdat er geen kennis is om dit op te zetten. Wie รณ wie kan DWKK hierbij hulp bieden.

Er zijn anonieme giften gestort. Via deze weg namens het bestuur onze hartelijke dank. U kunt erop rekenen dat het 1 op 1 op de plaats van bestemming komt.