Word donateur/vrijwilliger

poster01bDWKK heeft uw hulp hard nodig: Word donateur en u helpt mee om deze 60 weeskinderen een toekomstperspectief te bieden. Op deze manier kunnen wij de kinderen en hun verzorgers een draagvlak bieden voor een menswaardig bestaan met enige geborgenheid.
U kunt onmiddellijk een storting doen via iDeal, waarvan de startknop aan de rechterkant van onze webpaginas's staat.
Ook kunt u ons maandelijks of jaarlijks steunen, door ons te machtigen, of door zelf een bedrag op onze bankrekening te storten :

NL64 RABO 0124850707 t.n.v. Stichting DWKK
BIC : RABONL2U 

Speciale acties particulieren: Voorbeeld van één donateur: door met zijn verjaardag aandacht te vragen voor de stichting Dagopvang Weeskinderen Kisumu Kenia, en geen cadeaus te willen ontvangen maar vrijblijvend om een bijdrage te vragen, heeft hij een bedrag van in totaal € 1.000,- bij elkaar gekregen.

Speciale acties voor bedrijven: u kunt hierbij denken aan o.a. een sponsorloop.

Scholen in actie
Een goede zaak is om hiermee te beginnen bij de kinderen. Door een leuke actie en kennisoverdracht van de erbarmelijke omstandigheden waarin vele kinderen in de derde wereld moeten leven, worden zij zich bewust dat het anders behoort te gaan. Iedereen heeft immers recht op een menswaardig bestaan. Deze kans kunnen wij 60 kinderen bieden.
Wij zijn bezig met de voorbereidingen om spreekbeurten te houden op de scholen met als doel een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor ondersteuning van het project. 

DWKK hoopt met uw steun de continuïteit van het project te kunnen garanderen.