In het vorige nieuws artikel is er verteld dat we hebben besloten om kansarme maar veelbelovende, intelligente kinderen, die in het Day Centre zijn opgevangen te steunen. De Shinners vrouwengroep (verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en het managen van het Day Centre in Kibos) heeft nu een tweede kandidaat voorgesteld die zijn middelbare school opleiding heeft afgerond. Zijn verhaal staat hieronder.
 
 
RODGERS OTIENO ODERO
 
Rodgers is among the children that we started with at the Tom Mboya Day Care Centre. He comes from a family of 5. Their father abandoned them when he was 3 years old. His mother does
menial jobs to provide for him and his siblings. Through the help of well wishers, Rogers was able to complete his secondary education. He however did not make the cut off mark for
joining university and therefore applied for a three year diploma course at the College of Medical and Related Studies Kisumu.
He has now been admitted in the pre-operative theatre technology course. This course is a three year course, each year comprising of three terms. The fee is 45.000/- ksh (apporoximately 280 Euros) per term. For his admission, he will need extra 15,000/- (95 Euros)  as administrative costs.
 
After completion of this study, he will qualify to work in a hospital as technologist assisting the surgeons in their work, These technologists are tasked with ensuring that the surgeon receives the right and sterile instruments for surgery.  They therefore also work in sterilisation departments; where surgical instruments are sterilised.
Rodgers is quiet, honest and humble 20 year old boy. It is by sheer determination that he was able to complete his secondary education since he faced many challenges; being in a day
school and having to go hungry most of the time.
This will be a huge boost to his family especially his mother.
 
Wij hebben besloten deze jongeman te gaan steunen en zullen daarvoor poroject fondsen gaan werven en beschikbaar stellen.
 
Het Day Centre zelf blijft functioneren met minimale steun van onze kant omdat Rahim (de uitbater van de kippenboerderij) de onderwijzende en assisterende mensen van het Centrum betaalt. De laatste periode maakten ongeveer 30 tot 35 kinderen gebruik van deze opvang.
 
9 November 2023

 

Hierbeneden toon ik een mail uitwisseling tussen Cornila Obare en mijzelf betreffende de toekomst van ons DWKK project in Kenia. Het voornaamste gedeelte is dikgedrukt weergegeven.

Omdat de university fees erg gestegen zijn (zie staatje hieronder) wordt het voor veel studenten - maar zeker voor degenen die uit de slums komen - bijna onmogelijk maar zeker veel moeilijker om te gaan studeren.

Het dagopvang centrum en schooltje in Kibos (zie andere nieuwsartikelen en foto's) zal zelfstandig kunnen blijven functioneren door bijdragen van de huidige uitbater van de kippenfarm en daarom onze financiéle steun niet of nauwelijks nodig hebben. Dit geeft ons de ruimte om veelbelovende aankomende studenten uit de slums die worden aanbevolen door onze Keniaanse project manager Cornila te gaan steunen door hun fees te betalen. Dit alles op voorwaarde dat ze regelmatig hun resultaten doorgeven en goed presteren.

Het onderstaande maakt duidelijk hoe we dat willen aanpakken.

Jan de Veen

Voorzitter DWKK

 

To Cornila Obare (Kenian project manager Dagopvang Weeskinderen Kisumu Kenia)

As concerns Kibos you have my full trust in handling the management of the project now and in the future, also when it comes to dealing with Rahim and the responsibility for the ownership of the plot once the Dutch Foundation will withdraw.
 
With respect to supporting Peter and other promising students that have been supported by us at secondary schools there is a new development in that it is likely that I will be invited to speak to a number of potential donors who may be interested to assist funding similar cases of promising potential students from the slums. If you come across deserving cases it would be useful to me if you could describe these to me before I speak to these people. Again I fully trust you in proposing cases that are worth supporting and who would not have any other options otherwise.
 
I am happy that you are recovering well and look forward to hearing from you again!

Dear Jan,
 
I am happy to report that I am fully recovered and back to work. I am planning to have a discussion with Rahim on the way forward for the project. I am also thinking of planting fruit trees on the farm. this will make it easier to manage the weeds. I will need to consult first to see what fruits can do well.
 
I really appreciate  that you are sourcing for more sponsorship for the needy children. We have two cases that I am following up. They are children who used to come to the centre before we moved to Kibos. They will be joining college next year. Once I have their full profiles I will share with you.
 
Regards
Cornila

uni kenia

 

 

This is an example of the fees students are expected to pay. Most students will not afford it. It is really sad. 

Cornila

Op de laatste dag van 2022 kregen we het trieste bericht dat Piet, de initiatiefnemer en drijvende kracht van het project Dagopvang Weeskinderen Kisumu Kenia, plotseling en totaal onverwacht was overleden. Wij missen zijn inzet, tomeloze energie en betrokkenheid..!! Hier beneden is een stukje geschreven door het bestuur van DWKK  en de Keniaanse vrouwengroep de Shinners, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project, over Piet's activiteiten.

De administratie van het project in Kenia blijft in goede handen bij Cornila Obare en Caroline Ojenge en vanaf mid 20222 wordt de kippenboerderij gaande gehouden door Rahim, een jonge, sociaal bewogen Keniaan met ervaring in het marketen en managen van de activiteiten op de Kibos plot.

Zoals hieronder is beschreven functioneert de Dagopvang weer en grotendeels op eigen kracht. Onze bijdragen worden nu vorrnamelijk gebruikt om veelbelovende studenten uit de sloppenwijken te helpen met het betalen van schoolfees (wat neerkomt op het betalen van verplichte uniformen voor lager onderwijs en het financieren van hun schoolgeld voor hoger onderwijs). Uw financiële steun hiervoor is nog altijd zeer welkom!  Bijdragen kunnen direct gestort worden op NL64RABO0124850707 ten name van St. Dagopvang Weeskinderen Kisumu Kenia (de Ideal link op de website is recent gesloten vanwege de doorlopende kosten van deze link).

Piet3

 

Piet was ruig, recht door zee, en een niet lullen maar poetsen man. Hij was ook kundig, betrokken en had een groot gouden hart. Tijdens eén van zijn reizen naar Kisumu voor het Nederlandse PUM (Programme Uitzending Managers) dat mensen uitzendt om ondernemers in ontwikkelingslanden te steunen, werd hij op straat benaderd door een vrouwen groep. Die groep zette zich in voor het steunen van weeskinderen en het mogelijk maken van voortgezet onderwijs voor veelbelovende kinderen zonder middelen.

Hij was geschokt door wat hij in de sloppenwijken van Kisumu aantrof. Grootmoeders die verantwoordelijk voor soms meer dan 10 kleinkinderen wiens ouders tijdens de AIDS epidemie waren overleden. Kinderen die maar eens per twee dagen te eten kregen, erge armoede.

Ter plekke heeft hij een donatie gedaan (om de ergste nood te lenigen) en terug in Nederland spande hij zich in om geld in te zamelen bij vrienden en kennissen. Dat resulteerde in 2006 in het opzetten van de stichting “Dagopvang Weeskinderen Kisumu Kenia” dat fondsen inzamelde om een locatie te huren en daar verschillende initiatieven begon.

Een paar van deze initiatieven waren het maken van lokale sieraden, vervaardigen van kleding en voedsel, het op kleine schaal kippen fokken en het opvang en les geven aan zo’n 60 kinderen tussen 4 en 10 jaar oud.

Ook werden een aantal kinderen gesteund om voortgezet onderwijs te gaan volgen, onder andere een kansloos jong meisje uit een slum met een geamputeerd been die nu een Master of Science titel Natural Resource management op zak heeft én een goede baan!

Vanaf 2010 hebben we een grootschaliger aanpak ontwikkeld om het project zelf-voorzienend te maken. Het ontwikkelen van commerciële activiteiten moesten het Day Centre lokaal gaan financieren door middel van een kippen boerderij met groente teelt. Op een stuk grond in Kisumu zijn grote kippenrennen, een schooltje, een waterput, verblijven voor de werkers, een greenhouse en groente productie faciliteiten gebouwd (zie “Nieuws” artikelen en foto’s op de website).

31 oktober 2015 werd het Opvang Centrum en het schooltje “Shinners Margot farm” (vernoemd naar Margot, de overleden dochter van Gré en Piet) officieel geopend door de Keniaanse minister van onderwijs en sinds die datum werden daar gemiddeld 50 kinderen overdag opgevangen en begeleid.

In de tijden vóór Corona waren de opbrengsten van die activiteiten ruim voldoende om het Centrum te laten functioneren. Per maand werden ongeveer 800-900 kippen en groente opbrengsten verkocht. Door politieke onrust en geweld in 2017 en 2018 maar vooral daarna door heel heftige Corona uitbraken werden veel hotels en restaurants in Kisumu gesloten en viel de kippenverkoop stil.

Nu worden er op kleine schaal weer kippen gefokt en verkocht en is het Day Centre weer opgestart. We kunnen dit jaar het project afsluiten met de verwachting dat het Day Centre en de Shinners Margot farm nog lang op eigen kracht kunnen blijven functioneren. Dat is uiteindelijk het beste eerbetoon aan een betrokken man die dat met geweldige energie heeft helpen opzetten!

Diegenen onder jullie die een compleet beeld willen zien kunnen googelen naar onze website https://www.dagopvangweeskinderenkenia.nl/   (Dag Opvang Weeskinderen Kisumu Kenia). De nieuws artikelen met foto’s en de foto series geven een goed beeld van wat er is gerealiseerd sinds 2010!

TRIBUTE TO PIET ROSKAM

Talking about Peter as we called him here in Kenya can take us days to finish, he was more of a father to all of us, a friend who taught us so much, took care of us, corrected always in sympathy.

We Met Peter in 2004 and shared with him the work we were doing in the slums. The following year he came with the late Adri Vaes and started work with the Shinners Community.

Together with Jan de Veen, they helped us establish the Shinners farm. Piet named it Shinners Margot Farm; in honour of his late daughter.

Peter took care of many orphans, he went out of his way to visit them and had personal touch with them all.

He had a passion for education and that explained his liking for Irene Mwanisa who despite being poor and an amputee excelled in her education. Peter ensured that Irene got an artificial leg and together with sponsors from Holland raised funds for her to replace it because it was giving her problems.

Many kids are doing well today because of Peter. He was still sending financial support for a university student. His death has left the orphan in a difficult situation.

He together with Adri and Jan taught us record keeping, keeping time, and communication.

As Shinners family, we are broken, lost because we will never hear that voice saying, " Hallo, any news?”. He always checked on us and the progress of the farm.

We will miss his love, his jokes, his support and presence.

We hope to meet him someday if resurrection is real and in another world.

May Peter’s beautiful soul rest in eternal peace.

Our sincere condolences to his family.

Shinners family , Kisumu, Kenya.

Eerst iets over de algemene situatie in Kenia.
 
De Corona lockdowns in Kenia zijn eindelijk gestopt en ook de verkiezingsperiode is relatief vredig en transparant verlopen. De nieuwe president Ruto is geinstalleerd en Odinga, zijn uitdager heeft zich neergelegd bij het resultaat van de verkiezingen. 
Ondanks deze positive ontwikkelingen is de economische situatie in Kenia nog steeds verre van goed te noemen. Hotels, restaurants en ondernemingen draaien nog steeds veel minder dan voor de Corona periode.
 
Hieronder in het engels is een recente mail van Cornila Obare (van de vrouwen groep "The Shinners") die het project voor ons monitort en volgt. Ze beschrijft de huidige situatie waar een Keniaanse kippenboer (Rahim) Kibos draaiende houdt in deze omstandigheden. Het goede nieuws is dat ook het Day Centre (schooltje) dankzij zijn  inspanningen weer functioneert!!
 
Mail fom Cornila Obare (21 december 2022)
 
"Rahim is settling down slowly. Things are still moving slowly here. We thought it would have stabilized by now but we were wrong. 
 
Rahim had started increasing the number of chicken he was keeping with the hope of starting to supply Kisumu, but the market has not opened up yet. So he is still relying on the market in Migori. The biggest challenge in Kisumu is that cash flow is low and the suspension of workshops, conferences, and training by the government means that hotels cannot capitalize on this and it affects chicken markets. Rahim is however surviving despite the many challenges. He is managing to pay for electricity, the teacher and the workers. I think the chicken project will pick well and that Rahim can continue supporting the school in a big way. "

Subcategorieën

Hieronder is een samenvatting van de bevindingen van de accountant betreffende de balans en de staat van baten en lasten 2022.

ANBI

 

Financiële positie: Opstelling van de balans per 31-12-2022 (Euros)

Actief:                                                                                     31-12-2022           1-1-2022

Vaste activa

Materiële vaste activa                                                                 0                            0

Vlottende activa:

Liquide middelen:                                                                      1.502                  2.119

                                                                                               -----------                    -------

                                                                                                     1.502                  2.119

Passief:

Eigen vermogen:

Reserveringen algemeen                                                         1.502                    2.119

Langlopende schulden                                                                ----                        ---

Kortlopende schulden                                                                  ---                         ---

                                                                                                ----------                     ----------

                                                                                                   1.502                     2.119

Toelichting op de balans per 31-12-2022 (Grootjans accountants)

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans en de rekening van baten en lasten:

Actief: 

Vlottende activa

Liquide middelen:              1.502

Kas Shinners Kisumu:             25        Conform saldo kasboek (in euro's)

Kas kippenproject:                  963       Conform saldo kasboek (in euro's)

Kas agroproject                      191      Conform saldo kasboek (in euro's)

Bank Shinners Kisumu           200      Conform saldo bankboek (in euro's)

Spaarrek. Shinners Kisumu    61      Conform saldo bankboek (in euro's)

Rabobank (707)                      62      Conform saldobiljet Rabobank

Rabobank (016)                      ---      Conform saldobiljet Rabobank

Passief

Eigen vermogen:

Reserveringen algemeen:   1.502                         Saldo per 1-1-2022                2.119

                                                                                 Exploitatieresultaat 2022      - 617

                                                                                                                                 --------

                                                                                 Saldo per 31-12-2022            1.502

Exploitatieresultaat 2022 

                                                                                                                                                                                                                   Rekening                Rekening

                                                                                                                                                                                                                           2022                 2021

Baten:

Giften, donateurs, sponsoring                                                                                                                                                                             220                    570

Lasten:

Directe exploitatiekosten                                                                                       837

Afschrijvingen                                                                                                         ---

                                                                                                                            ---------

                                                                                                                                                                                                                            837                    791

                                                                                                                                                                                                                         ---------               --------

Resultaat                                                                                                                                                                                                             - 617                - 221