(Nederlandse vertaling zie beneden,   Dutch translation below)

January 2019

As you can read in the other news items on this page we have during the past seven years built up a chicken farm combined with Day Centre/ school in Kibos. We have now reached the stage that the farm can support the Day Centre and school from its profits, provided that it is properly managed. The Shinners women group remains responsible for the plot, but do not have the human resources to supervise and manage the farm and the Centre as often as is needed. . From Holland we have provided continuous support and regular visits over the years, but are now looking for a competent and socially oriented Kenyan organisation or Kenya-based international NGO to make the farm reach its full potential. The important issue is to keep the Centre and school running on a sustainable basis!!

Zoals u kunt lezen in de andere nieuws items op deze pagina zijn we er in geslaagd om gedurende de afgelopen zeven jaar een succesvolle kippenboerderij met dagopvang en schooltje voor weeskinderen te realiseren. We zijn nu zover dat de winsten van de kippenboerderij de dagopvang en het schooltje kunnen financieren, op voorwaarde dat het management goed wordt uitgevoerd. The Shinners vrouwengroep blijven verantwoordelijk voor het project, maar hebben te weinig mensen om voldoende toezicht en management te kunnen leveren. Vanuit onze DWKK stichting in Nederland hebben we constante steun gegeven en ook het project regelmatig - op eigen kosten - bezocht, maar we zoeken nu een competente, sociaal georienteerde Keniaanse organisatie of een internationale NGO (Non Governmental Organisation) om het van de Stichting over te nemen en te zorgen dat de boerderij en de dagopvang kunnen blijven functioneren!! 

 

Oktober 2017

Kisumu, Kenia: een hele regio slachtoffer van verkiezingsfraude, politie geweld, verkrachtingen en plunderingen!

Na 5 jaar is ons project uitgegroeid tot een voorbeeld van hoe goede samenwerking op de lange termijn kan resulteren in een goed draaiende school voor 50 kinderen en werkgelegenheid voor acht vaste medewerkers, zonder dat daar verdere hulp van buitenaf voor nodig is.

De laatste drie maanden zijn helaas een ramp geworden voor de hele regio, nadat gewetenloze politici door verkiezingsfraude en geweld een groot gedeelte van het land buitenspel hebben gezet. Nadat de eerste verkiezingen door het Keniaanse hooggerechtshof vanwege overduidelijke fraude nietig waren verklaard en er nieuwe verkiezingen waren uitgeschreven, zijn ook deze nieuwe verkiezingen op dezelfde frauduleuze manier gehouden. De zittende president is herkozen door stemgerechtigden van zijn eigen stam, terwijl de opkomst in alle andere delen van Kenia te verwaarlozen was.

De gevolgen voor Kisumu en het Walcherse project zijn rampzalig: Kisumu is drie weken lang een spookstad geworden, het lijkenhuis is vol met gedode burgers, veel lijken drijven in Lake Victoria en de politie en “speciale ordediensten” maken zich schuldig aan wreedheden, verkrachtingen en het neerschieten van demonstranten. Er zijn zelfs traangas granaten in kinderopvangverblijven en scholen gegooid. De ziekenhuizen zijn vol met geweldslachtoffers en het verplegend personeel staat op non-actief omdat ze al maanden niet zijn betaald. Plunderaars en politiemensen stelen waar ze kunnen. Hotels, bedrijven en restaurants hebben nauwelijks klanten of zijn gesloten.

Voor de kippenboerij betekent dit dat de verkoop stil ligt (veel geslachte kippen zijn diepgevroren in de hoop op betere tijden) en ook dat de aanvoer van kippenvoer en kuikens niet meer plaats vindt. Voor volgende week zijn er weer nieuwe demonstraties gepland met alle gevolgen van dien. Voedselprijzen schieten omhoog, kinderen zijn getraumatiseerd en toegangswegen geblokkeerd.

Uit het voorgaande blijkt eens te meer dat een veilige omgeving een eerste voorwaarde is om goedwillende mensen in staat te stellen om hun leven op te bouwen en om projecten te kunnen laten functioneren. Wij, de initiatiefnemers van het kippen project blijven hopen dat de situatie in Kisumu binnen een paar maanden stabiliseert zodat de hotels en restaurants weer gaan draaien en de kippenverkoop weer van start kan gaan. Voorlopig blijft het afwachten in onzekere omstandigheden. Hieronder volgt een gedeelte van een in het engels geschreven rapport van één van onze medewerksters.....

Our losses are great, roads blocked, damaged, no food commodities coming in from other regions leading to food prices shooting up considering that Kisumu imports 90% of the food consumed in the county. The children are traumatized and it is very sad that most people may not realize the future psychological effect of the current happenings on this children. What is happening is very sad and sadly nobody knows when it will end.

These are some examples of what is currently happening in Kisumu:

  • Winnie Janet Ogot was brutalized by 5 armed GSU men. They landed on her after she fell off a motorbike that swayed off due to teargas. They stepped on her head with their heavy boots, kicking and dragging her on the ground.
  • Baby Pendo was a daughter of a bodaboda (motorcycle) rider. Police had forced themselves into their house and as they beat up the father with clubs, one of them hit the little girl on the head; she was only two years old, died in hospital days later.
  • An 18 year old student who had been sent home from school for lack of school fees was shot dead from the back as he walked to a shop to buy some food. The police went ahead to slit his throat open. They removed the bullet as people watched.
  • A young girl had a bullet lodged in her neck for days, she was shot at as she played in their compound. Bullet was removed but she is heavily traumatized.
  • Moses Ochieng, 28 years old, was pulled from his house after the door was kicked open, beaten mercilessly till he couldn’t walk.
  • A man was shot dead while working in his garage, he was found lying on the floor.
  • A 76 year old lady had a bullet lodged on her shoulder
  • A 14 year old girl had her pelvic bone dislocated. She was badly beaten after she fought off 5 GSU men who tried to rape her in the slums

The cases are numerous, but most, especially rape cases are not documented.

 

De laatste ontwikkelingen (latest developments)

13 oktober 2016

Gedurende het afgelopen jaar zijn er weer veel verbeteringen gerealiseerd in Kibos... Het schooltje draait goed met Violet als onderwijzeres die het heel goed doet. Zij wordt geholpen door Ruth die ook een handje toesteekt bij het kippen bedrijf als dat nodig is.

During the past 12 months a number of improvements have been realised in Kibos.... The school is doing well with Violet as a dedicated teacher. She gets a helping hand from Ruth, who also assists with the chicken production where necessary.

Omdat de tomatenteelt last bleef houden van bacteriële infecties (Kisumu heeft een grondsoort die daar bijzonder gevoelig voor is) kweken we nu onze tomaten in ons greenhouse in afgesloten zakken. We verwachten een goede oogst dit jaar!

Because the tomato production is very sensitive to bacterial infections (Kisumu's soils are infested by a type of bactery that is damaging to tomatos) we now grow out tomatos in closed plastic bags. We expect a good harvest this year!

Verder zijn in twee van de vier henhouses zogenaamde belldrinkers geïnstalleerd. Hierdoor kunnen de kippen constant bij vers en niet vervuild drinkwater. Om het water zo koel mogelijk te houden plaatsen we de watercontainers in de henhouses in plaats van erbuiten, zodat er geen rechtstreeks zonlicht op kan vallen. Zodra de winstcijfers het toelaten zullen we deze drinkers ook in de andere twee henhouses installleren. 

In two of the four henhouses we have placed so called bell drinkers. This allows the chickens to always have access to fresh and non-polluted drinking water. To keep the water as cool as possible we are moving the water containers to inside the henhouses instead outside, so that the sun does not heat the containers directly. As soon as the profits allow we will install these drinkers also in the other henhouses. 

 

 Het nieuwe Dagcentrum in actie!!                                                                                                                           Oktober 2015 

Na de officiële opening door de Minister van Onderwijs is het nieuwe centrum gestart met een eerste groep van zo'n 20 kinderen. De belangstelling uit de buurt is groot. De kinderen krijgen spelenderwijs onderwijs en een lunch.

The New Day Centre is functional!

Following the official opening by the Minister of Education the new Centre has started with a first group of 20 children. There is a lot of interest from Kibos families to place the children, who are receiving first level education as well as a daily lunch.