De Shinnersgroep bestaat uit ongeveer 10 Keniaanse vrijwilligers, zij hebben zich het lot aangetrokken van 60 weeskinderen in de Obunga slum (de sloppenwijk) van Kisumu, waaronder kinderen die besmet zijn met het hiv-virus.

Deze vrouwengroep is erkend en geregistreerd door het Keniaanse Ministry of Gender, Sports, Culture, and Social Services en enigszins vergelijkbaar met onze unie van vrouwelijke vrijwilligers. Overigens bestaan er in Kenia geen subsidies voor bovenstaande initiatieven.


De groep bestaat uit een voorzitter, een secretaresse (studerend voor psychologe), een verpleegster met als specialisatie de HIV-Aidsproblematiek, twee docenten, een sociaal werker en 2 bewakers. Daarnaast is er aantal vrijwilligers waaronder een boerin die ervaring heeft in het houden van kippen, een vrijwilliger voor de tuinbouw en een ander die zich heeft gespecialiseerd om les te geven in nuttig handwerk zoals potten bakken en beschilderen, manden vlechten, etc.

shinners4Deze groep helpt niet alleen de kinderen, maar helpt ook de verzorgers van deze kinderen zo goed als mogelijk. Hun stiefouders zijn vaak oma's, tantes en andere relaties die niet over financiele middelen beschikken

In december 2006, is er volop onderhandeld over het contract van het Shinners Centre met het stuk land eromheen om dit pand voor langere tijd kunnen huren. Met het oog op de toekomst was het de bedoeling om een stuk land kopen en daarop twee onderkomens te laten bouwen. Met de in gebruik name van het Shinners Centre is toen de basis gelegd voor de dagopvang van de kinderen.

Allereerst is er een draaiboek opgesteld:

-  alle 60 kinderen met hun verzorgers worden geregistreerd,
-  er wordt dagelijks gezorgd voor voldoende en gezond eten,
-  zij worden o.a. onderzocht op ziekten zoals malaria en tbc,
-  medicatie moet structureel kunnen worden geboden.

Bij de in gebruik name van het Shinners Centre zal het gebouw als volgt worden ingedeeld in:
-  een kantoorruimte,
-  een onderkomen voor de verzorgers,
-  een recreatieruimte met geschikte apparatuur,
-  een lesruimte.

Op het land zijn de prioriteiten:
-  de aanleg van een waterput/waterpompinstallatie,
-  het aanleggen van een moestuin,
-  het bouwen van een mobiel kippenhok met uitloop,
-  de aanleg van een mobiele speeltuin.

Door de verzorgers van de kinderen worden activiteiten ondernomen om zelf geld te genereren, zoals het kweken van groenten/tomaten met als doel om dit op de lokale markt te verkopen, het houden van kippen en de verkoop ervan. Binnenshuis door het pottenbakken en het schilderen van potten, het vlechten van manden en het maken van kleding en sieraden.
Met de opbrengst van deze activiteiten hopen wij een deel van de salariskosten te kunnen betalen voor alle betrokkenen door wie professionele hulp wordt geboden zoals: de projectleidster, (zij is de voorzitter van de Shinners Women Group), een advocaat/accountant, twee docenten, een secretaresse, verpleegkundige zorg, een kok, twee bewakers en een schoonmaker.

Dagelijks:
Alle 60 kinderen nuttigen 's ochtends en tussen de middag een maaltijd. Diegenen die de schoolgaande leeftijd hebben bereikt en deelnemen aan de lessen op school, krijgen deze lunch 's ochtends mee.

Het deel van de kinderen die de schoolgaande leeftijd nog niet hebben bereikt, wordt samen met hun verzorgers een programma aangeboden in onze dagopvang, in het huurpand met het stuk land. Deze activiteiten worden georganiseerd door de vrouwengroep met de beschikbare vrijwilligers.
Door de kinderen kennis te laten maken met allerlei activiteiten, ontwikkelen zij vaardigheden en enige bewustwording om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen toekomst, waarbij zij als volwassen mensen een salaris kunnen verdienen en misschien wel deze kennis kunnen doorgeven aan anderen...
's Avonds gaan zij met hun verzorgers, tantes of andere verwanten weer mee naar huis (bij een 'huisje' in de sloppenwijk van Kisumu wordt verstaan, een schuurtje met golfplaten, met binnenshuis een 'vloer' van klei en modder).

Een ander facet van de hulp die deze vrouwengroep biedt, bestaat uit het begeleiden van die kinderen die deelnemen aan het voortgezet onderwijs, de kinderen die de basisschool goed hebben doorlopen (dit is gratis) en in dit opzicht veelbelovend zijn. Voor het voortgezet onderwijs in Kenia moet worden betaald maar het geld hiervoor ontbreekt in bijna alle gezinnen. 
Zonder een juiste begeleiding/verzorging vanuit een stabiele situatie (de ouders zijn veelal overleden) en het ontbreken van een goede voeding is het deelnemen hieraan een onmogelijke opgave.

 

shinners4

De Shinnersgroep bestaat uit ongeveer 10 Keniaanse vrijwilligers, zij hebben zich het lot aangetrokken van 60 weeskinderen in de Obunga slum (de sloppenwijk) van Kisumu, waaronder kinderen die besmet zijn met het hiv-virus.

Deze vrouwengroep is erkend en geregistreerd door het Keniaanse Ministry of Gender, Sports, Culture, and Social Services en enigszins vergelijkbaar met onze unie van vrouwelijke vrijwilligers. Overigens bestaan er in Kenia geen subsidies voor bovenstaande initiatieven.


De groep bestaat uit een voorzitter, een secretaresse (studerend voor psychologe), een verpleegster met als specialisatie de HIV-Aidsproblematiek, twee docenten, een sociaal werker en 2 bewakers. Daarnaast is er aantal vrijwilligers waaronder een boerin die ervaring heeft in het houden van kippen, een vrijwilliger voor de tuinbouw en een ander die zich heeft gespecialiseerd om les te geven in nuttig handwerk zoals potten bakken en beschilderen, manden vlechten, etc.


Deze groep helpt niet alleen de kinderen, maar helpt ook de verzorgers van deze kinderen zo goed als mogelijk. Hun stiefouders zijn vaak oma's, tantes en andere relaties die niet over financiƫle middelen beschikken

In december 2006, is er volop onderhandeld over het contract van het Shinners Centre met het stuk land eromheen om dit pand voor langere tijd kunnen huren.  Met de in gebruik name van het Shinners Centre is toen de basis gelegd voor de dagopvang van de kinderen.

Allereerst is er een draaiboek opgesteld:

-  alle 60 kinderen met hun verzorgers worden geregistreerd,
-  er wordt dagelijks gezorgd voor voldoende en gezond eten,
-  zij worden o.a. onderzocht op ziekten zoals malaria en tbc,
-  medicatie moet structureel kunnen worden geboden.

Bij de in gebruik name van het Shinners Centre is het gebouw ingedeeld in:
-  een kantoorruimte,
-  een onderkomen voor de verzorgers,
-  een recreatieruimte met geschikte apparatuur,
-  een lesruimte.

Op het inmiddels aangekochte land waren de prioriteiten:
-  de aanleg van een waterput/waterpompinstallatie,
-  het opzetten van commerciĆ«le groenteteelt,
-  het bouwen kippenstallen voor de fok van slachtkippen.,

Door de verzorgers van de kinderen worden activiteiten ondernomen om zelf geld te genereren, zoals het kweken van groenten/tomaten met als doel om dit op de lokale markt te verkopen, het houden van kippen en de verkoop ervan. Binnenshuis door het pottenbakken en het schilderen van potten, het vlechten van manden en het maken van kleding en sieraden.
Met de opbrengst van deze activiteiten hopen wij een deel van de salariskosten te kunnen betalen voor alle betrokkenen door wie professionele hulp wordt geboden zoals: de projectleidster, (zij is de voorzitter van de Shinners Women Group), een advocaat/accountant, twee docenten, een secretaresse, verpleegkundige zorg, een kok, twee bewakers en een schoonmaker.

Dagelijks:
Alle 60 kinderen nuttigen 's ochtends en tussen de middag een maaltijd. Diegenen die de schoolgaande leeftijd hebben bereikt en deelnemen aan de lessen op school, krijgen deze lunch 's ochtends mee.

Het deel van de kinderen die de schoolgaande leeftijd nog niet hebben bereikt, wordt samen met hun verzorgers een programma aangeboden in onze dagopvang, in het huurpand met het stuk land. Deze activiteiten worden georganiseerd door de vrouwengroep met de beschikbare vrijwilligers.
Door de kinderen kennis te laten maken met allerlei activiteiten, ontwikkelen zij vaardigheden en enige bewustwording om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen toekomst, waarbij zij als volwassen mensen een salaris kunnen verdienen en misschien wel deze kennis kunnen doorgeven aan anderen...
's Avonds gaan zij met hun verzorgers, tantes of andere verwanten weer mee naar huis (bij een 'huisje' in de sloppenwijk van Kisumu wordt verstaan, een schuurtje met golfplaten, met binnenshuis een 'vloer' van klei en modder).

Een ander facet van de hulp die deze vrouwengroep biedt, bestaat uit het begeleiden van die kinderen die deelnemen aan het voortgezet onderwijs, de kinderen die de basisschool goed hebben doorlopen (dit is gratis) en in dit opzicht veelbelovend zijn. Voor het voortgezet onderwijs in Kenia moet worden betaald maar het geld hiervoor ontbreekt in bijna alle gezinnen. 
Zonder een juiste begeleiding/verzorging vanuit een stabiele situatie (de ouders zijn veelal overleden) en het ontbreken van een goede voeding is het deelnemen hieraan een onmogelijke opgave.

September 2013