Update Corona en ANBI

De Shinners hebben ons (DWKK) het 2020 financieel overzicht van de Kenyaanse rekeningen gestuurd en dat is tezamen met de DWKK Rabo rekeningen in Nederland weer gecontroleerd door ons (op vrijwillige basis dus zonder daarvoor een rekening in te dienen) Zeeuwse accountants kantoor.  Er viel dit jaat weinig te controleren omdat de kippenboerderij nog steeds niet kon functioneren in 2020. De situatie in Kisumu in de ziekenhuizen is dramatisch. 23 procent van de volwassenen in de regio zijn besmet met de Delta variant (heel veel Indiase families wonen in Kisumu en daardoor is de Delta variant hier snel overgebracht vanuit India even hier. Een andere rampzalige omstandiheid is dat in de buurlanden (vooral Tanzania) de ernst van het virus altijd ontkend tot het te laat was). De ziekenhuizen hebben onvoldoende middelen en personeel. 

Wij hebben intensief contact gehad met een Nederlandse organisatie die actief is in de regio om via hun lokale organisatie in Kisumu het management van ons project te versterken zodra dat weer mogelijk is. Helaas is dat niet gelukt en moeten we wachten tot we ter plekke weer kunnen bekijken wat de mogelijkheden zodra de situatie wat betreft de hotels en restaurants (onze voornaamste klanten) weer genormaliseerd is.

Baten:

Giften donateurs, sponsoring: 1650

Lasten:

Schooluitgaven: 272

Vergoeding medewerkers Kenia: 1114

Pomp en elektriciteit: 728

Kosten financiering:

Bankkosten 146

Kosten administratie: 

Website en telefoonkosten: 56

Koersverschillen 103

Exploitatie resultaat 2020:   - 769

 

Administratieve gegevens en beloningsbeleid

Fiscaal nummer: 8160.53.856

De DWKK bestuursleden ontvangen geen enkele vorm van beloning.