Resultaten in Nederland, resultaten in Kisumu

Met vereende krachten heeft de stichting sinds de oprichting in 2006 de volgende resultaten geboekt:

In de eerste jaren zijn naaimachines, computers en een pottenbakkerij verscheept naar Kenia bestemd voor het Shinners Centre.

Vervolgens zijn diverse bedrijven en organisaties benaderd voor sponsoring en samenwerking. Dit heeft geleid tot financiƫle steun van o.a. NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) en Impulsis. Steun door individuele sponsors heeft het mogelijk gemaakt een stuk land aan te kopen wat in 2010 en 2011 geschikt is gemaakt voor grootschalige kippenfokkerij en groenteteelt.

De volgende projecten zijn door deze steun in werking gezet:
- Grootschalig kippenhouden
- Groenten kweken
- Kledingmaken
- Beadwork
- Zorg gezondheid
- Kleuterbegeleiding
- Leerlingondersteuning

Samenwerking met het Groen College Goes heeft geleid tot het opzetten van een trainingsprogramma waarbij 7 studenten en 4 docenten van dit college ter plekke in Kisumu de Shinners hebben bijgestaan met het opzetten van de kippenhouderij en het telen van groenten.

Door de inspanning van medewerkers en vrijwilligers hebben een aantal aanvankelijk kansloze kinderen de mogelijkheid gekregen om onderwijs te volgen en zich verder te ontplooien.

De internationale hulp van vrijwilligers heeft de Shinners ook in staat gesteld hun communicatienetwerk uit te breiden. Zo hebben ze inmiddels ook een eigen website: http://www.shinnerscentre.org/

Eind 2013 wordt een begin gemaakt met het uitbreiden van de kippenhouderij van twee naar vier kippenstallen. Dit wordt aangepakt met leningen van individuele investeerders en sponsorgelden. Hierdoor kan de slachtkippen verkoop stijgen van de huidige (augustus 2013) 150 kippen per week naar het dubbele. Hiermee wordt dan ongeveer twee/derde van de lopende kosten van het opvangcentrum gedekt.

Augustus 2013

resultaten coll01