De laatste ontwikkelingen

De laatste ontwikkelingen (latest developments)

13 oktober 2016

Gedurende het afgelopen jaar zijn er weer veel verbeteringen gerealiseerd in Kibos... Het schooltje draait goed met Violet als onderwijzeres die het heel goed doet. Zij wordt geholpen door Ruth die ook een handje toesteekt bij het kippen bedrijf als dat nodig is.

During the past 12 months a number of improvements have been realised in Kibos.... The school is doing well with Violet as a dedicated teacher. She gets a helping hand from Ruth, who also assists with the chicken production where necessary.

Omdat de tomatenteelt last bleef houden van bacteriële infecties (Kisumu heeft een grondsoort die daar bijzonder gevoelig voor is) kweken we nu onze tomaten in ons greenhouse in afgesloten zakken. We verwachten een goede oogst dit jaar!

Because the tomato production is very sensitive to bacterial infections (Kisumu's soils are infested by a type of bactery that is damaging to tomatos) we now grow out tomatos in closed plastic bags. We expect a good harvest this year!

Verder zijn in twee van de vier henhouses zogenaamde belldrinkers geïnstalleerd. Hierdoor kunnen de kippen constant bij vers en niet vervuild drinkwater. Om het water zo koel mogelijk te houden plaatsen we de watercontainers in de henhouses in plaats van erbuiten, zodat er geen rechtstreeks zonlicht op kan vallen. Zodra de winstcijfers het toelaten zullen we deze drinkers ook in de andere twee henhouses installleren. 

In two of the four henhouses we have placed so called bell drinkers. This allows the chickens to always have access to fresh and non-polluted drinking water. To keep the water as cool as possible we are moving the water containers to inside the henhouses instead outside, so that the sun does not heat the containers directly. As soon as the profits allow we will install these drinkers also in the other henhouses.