De kippen boerderij en Corona

Zoals in het beleidsplan is verteld (zie onder andere nieuws artikel: DWKK, een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)) blijven we de Shinners steunen om het project en het schooltje draaiende te houden, terwijl we actief op zoek zijn naar een lokale organisatie om op een duurzame manier het voortbestaan van het Dagcentrum te managen.

Piet Roskam is vanuit Nederland op uitnodiging en kosten van een Indiase ondernemer (die hij al eerder heeft geadviseerd onder het Nederlandse PUM project) naar Kisumu gereisd. Toen hij daar aankwam in maart brak helaas net de Corona crisis overal ter wereld los en werden er ook in Kenia stricte quarantaine maatregelen genomen... Hierdoor heeft hij tot mid april in een compound in Kisumu in quarantaine gezeten zonder het project of de ondernemer te kunnen bezoeken. Uiteindelijk is hij met een speciale vlucht vanuit Nairobi, na heel wat roadblocks en andere hindernissen te hebben gepasseerd... verleden week weer in Nederland gearriveerd.

Er zijn wel telefonische gesprekken over een eventuele overname gevoerd met een "Food for Life" organisatie in Kisumu, maar door deze omstandigheden konden die niet worden voortgezet of afgerond. Andere opties zijn a) (een deel van) het project land te verkopen, de opbrengst in een trustfund te storten en daarvan het Dagcentrum te financieren of b) de verkoopopbrengst te schenken aan een internationale NGO die actief is in de regio, met als eventuele voorwaarde dat het Dagcentrum blijft functioneren.

Beide opties zijn niet ideaal, maar, omdat de kippenverkoop is stil gevallen vanwege de Corona crisis en het sluiten van restaurants en hotels in Kisumu, waarschijnlijk het meest realistisch om het Dagcntrum gaande te houden.