Lenen voor zelfstandigheid: sponsors gevraagd voor renteloze leningen

Oktober 2012

Investerings aanvraag voor renteloze leningen met drie jaar looptijd

Deze aanvraag betreft gedurende de periode 2013 -2015 zelfstandig maken van het Shinners opvangcentrum voor minimaal 60 weeskinderen in Kisumu Kenia.

De kinderen uit de Obunga sloppenwijk in Kisumu, van wie de ouders in de meeste gevallen aan Aids zijn overleden, ontvangen maaltijden en basis onderwijs op het Dag Centrum, gegeven door vrijwilligsters van de Keniaanse vrouwengroep die verantwoordelijk is voor het project. ‘s Avonds keren ze terug naar de sloppenwijk waar ze de nacht doorbrengen. 

Sinds 2005 is er veel vooruitgang geboekt met het verwezenlijken van de projectdoelstelling door het realiseren van voorzieningen voor kippenfokkerij en groenteteelt op een met sponsorgelden aangekocht stuk grond in Kisumu (zie hiervoor Google foto uit de ruimte, co-ordinates -0.075896,34.810256). 

Gedurende de laatste drie jaar is het perceel bouwrijp gemaakt en zijn:

  • een waterput geslagen en twee watertanks geplaatst voor groentebewatering en druppel-irrigatie,
  • een store room, sanitaire voorzieningen en onderkomens voor de medewerkers gebouwd,
  • twee grote kippenstallen neergezet, onderling te verdelen in aparte fokruimtes,
  • een broeikas van 8 bij 30 meter geplaatst voor het verbouwen van groentesoorten met een hoog rendement.                                                                                                

Sinds februari 2012 worden kippen voor de consumptie gefokt en verkocht. De opbrengst hiervan dient om een deel (25 procent ongeveer) van de lopende kosten van het Centrum te dekken. 

DWKK wil nu door middel van investeringsleningen voor de bouw van een legkippenstal en een uitbreiding van de vleeskippenhokken het Centrum volledig zelfstandig maken. Dit is in overeenstemming met het pleidooi van de bekende Zambiaanse econome Dr Dambisa Moyo. Zij stelt dat er slechts door middel van directe investeringen vooruitgang geboekt kan worden. Deze investeringen moeten in een vastgestelde termijn door de ontvanger terugbetaald worden aan de geldverschaffer. Alleen hierdoor wordt de lokale ondernemingszin gestimuleerd en zelfstandigheid bereikt. 

In Kisumu biedt de lokale markt ruime afzetmogelijkhedenvoor zowel eieren als vleeskippen. De opbrengst van ongeveer 600 eieren per dag plus de uitbreiding van het aantal vleeskippen van 200 naar 400 leidt er in de komende jaren toe dat het Centrum geheel op eigen kracht kan voortbestaan. De benodigde renteloze investeringsleningen van in totaal € 22.000 moeten in 3 jaar terug betaald worden. Eén van onze bestuursleden heeft Kisumu in september 2012 bezocht om de mogelijkheden van het opzetten van een legkippenstal en uitbreiding van de vleeskippenhokken te onderzoeken en het management daarvan voor te bereiden.

Na aftrek van de investeringsaflossing en de salariskosten van de medewerkers zal het inkomen van de Shinners uit de verkoop van eieren ongeveer € 600 per maand gaan bedragen.  Met de bouw van de extra vleeskippenhokken stijgt het inkomen uit de vleeskippen, na aftrek van de aflossing van de lening, van de huidige € 500 naar € 1.500 per maand. Met deze inkomsten kunnen de Shinners zelfstandig verder en zijn ook in staat om het aantal kinderen in de opvang minimaal te verdubbelen. Deze investeringen scheppen werk voor ongeveer 8 personen, die zich bezig houden met de verzorging van de kippen, groenteteelt en verkoop van de producten.A DSC00380

A DSC00235

Het is van belang hier aan te geven dat de DWKK bestuursleden geheel zonder vergoeding werken en dat zij al hun ondersteunende uitgaven, ook reis en verblijfskosten,  voor eigen rekening nemen.