Studiefonds DWKK

September 2013

Bij de opvang van kinderen uit de Obunga sloppenwijk in Kisumu, Kenia wordt veel aandacht besteed aan hun scholing. Er wordt op toegezien dat zij de basisschool bezoeken en er bestaat een studiefonds voor veelbelovende leerlingen die een vervolgopleiding kunnen volgen.

Irene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene was één van deze studenten, die met hulp van de Shinners haar studie voortgezet onderwijs met succes heeft afgerond. Zij is een zeer goede en gemotiveerde studente, die ondanks erg moeilijke omstandigheden (zoals wonen en studeren in een hut zonder water, elektriciteit en sanitair..) toch heeft doorgezet. Dit is des te meer bewonderenswaardig gezien het feit dat zij door jeugdkanker een been heeft verloren en met een door de stichters van DWKK betaalde prothese verder moet. Zij is drie jaar geleden toegelaten tot de Moi University in Eldoret waar ze inmiddels aan haar laatste studiejaar is begonnen. DWKK hoopt haar ook dit laatste jaar met uw hulp te kunnen blijven ondersteunen en vervolgens te helpen met het vinden van een betaalde baan.


Het studiefonds van DWKK is beperkt en om de relatief dure studie van Irene te kunnen bekostigen en ook nieuwe studenten een opleiding te laten volgen is veel geld nodig. DWKK doet hierbij een beroep aan de lezers om hieraan een bijdrage te leveren zodat dit gerealiseerd kan worden.